Všeobecné informácie

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Vážené dámy a páni,

ďakujeme Vám za dôveru a teší nás Váš záujem o ponuku našich dovoleniek na rok 2012. Tento katalóg sme zostavovali s veľkou zodpovednosťou a snahou, aby sme Vám pripravili krásne zážitky. Aby sme sa vyhli prípadným nedorozumeniam, ktoré môžu vzniknúť na základe odlišných predstáv, resp. chýbajúcich informácií, prosíme Vás o prečítanie nasledujúcich vysvetliviek a rád pred cestou. Informácie uvedené v tomto katalógu zodpovedajú skutočnostiam v čase jeho prípravy a tlače (júl – december 2011) a sú spolu so Všeobecnými a zmluvnými podmienkami účasti na zájazdoch súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu.
Prípadné zmeny a doplňujúce informácie menej podstatného charakteru, ktoré nám neboli v čase vydania katalógu známe, alebo sa od času jeho vydania zmenili uverejňujeme na www.ferrotour.sk.

UBYTOVANIE
Vybavenie, veľkosť a poloha izieb (aj tej istej kategórie) nemusia byť vždy rovnaké. Pokiaľ sa pri popise izby neuvedie iný typ izby, jedná sa väčšinou o štandardnú dvojposteľovú izbu. Ak sa v tejto izbe poskytnú jedna (niekedy aj dve) prístelky môže dôjsť k priestorovému obmedzeniu, čo je zohľadnené v nižšej cene pre osoby na prístelke. Prístelkou môže byť pohovka, rozkladací gauč alebo ležadlo. Nie všetky prístelky sú vhodné pre dospelých.
Popis a fotografie jednotlivých ubytovacích zariadení zodpovedajú skutočnosti známej k novembru 2011. Keďže každé ubytovacie zariadenie má niekoľko druhov izieb, nie je možné ich všetky prezentovať v katalógu a preto nemusia presne zodpovedať Vám pridelenej izbe.
Vaše špeciálne želania pre rôzne kritériá ubytovania uvedené v poznámke cestovnej zmluvy (napr. izby vedľa seba, izba na poschodí alebo s výhľadom na more - ak nie sú riadne zaplatené príplatkom) môžeme akceptovať iba bez záruky. Ich splnenie záleží výlučne od ubytovacieho zariadenia, a hoci sa o to budeme usilovať, nemôžme Vám zabezpečiť ich splnenie. Nedodržanie týchto špeciálnych požiadaviek, ktoré nepatria k riadne zaplateným službám nie sú dôvodom k reklamácii.
Jednolôžkové izby sú zvyčajne s príplatkom, sú však menšie ako štandardné izby a často sú bez balkóna. V prípade, že ubytovacie zariadenie nemá jednolôžkové izby, môže 1 osoba obsadiť dvojlôžkovú izbu, účtuje sa jej vždy príplatok za nevyužité druhé lôžko.
Check in, check out - podľa medzinárodných zvyklostí musia hostia opustiť izby v deň odchodu do 10,00 hod., možnosť nasťahovania v deň príchodu je najskôr po 15,00 hod. Skorý príchod či neskorý odchod neoprávňujú na dlhšie používanie izby.
Príplatok za morskú stranu negarantuje vždy priamy výhľad na more, označuje len orientáciu izby.
Vzdialenosť od mora je meraná vždy od najbližšieho bodu areálu alebo pozemku ubytovacieho zariadenia smerom k pláži a je orientačná.
Kategorizácia hotelových zariadení je stanovená národnými úradmi pre turistiku v príslušných krajinách a preto hotelové kategórie nie je možné porovnávať medzi jednotlivými krajinami. V ojedinelých prípadoch CK ohodnotením „ + „ vyjadrila vlastné - subjektívne hodnotenie hotela na základe poznania kvalít hotela a jeho porovnania s hotelmi tej istej kategórie v danej destinácii.
Deti – infanti: Označenie „infant“ znamená dieťa vo veku do dvoch rokov a nemá nárok na vlastnú sedačku v lietadle, ani na ostatné služby.
Označenie „dieťa“ do určitého veku znamená, že dieťa nedovŕšilo stanovený vek do ukončenia zájazdu.
„Dieťa bez lôžka“ nemá vlastné lôžko, ale môže sa stravovať spolu s rodičmi, resp. má príplatok za stravu.

STRAVOVANIE A NÁPOJE
V hotelových zariadeniach ponúkame stravovanie formou:
Polpenzia (raňajky a večere), kde večere môžu byť servírované, alebo samoobslužné (bufetové = švédske stoly), v niektorých hoteloch sú večere servírované, výber šalátov a dezertov je samoobslužnou formou. Väčšina hotelov poskytuje večere bez nápojov, v našej ponuke sa nachádzajú aj hotely, kde sú nápoje k večeriam zahrnuté v cene. U polpenzie sa stravovanie začína bez ohľadu na dobu príchodu vždy večerou a končí sa raňajkami v deň odchodu.
Plná penzia (raňajky, obedy, večere)
Raňajky kontinentálne sa skladajú z pečiva, masla, džemu, kávy, čaju, nealkoholického nápoja a obmedzeného sortimentu studených mäsových i nemäsových jedál. V gréckych destináciách sú kontinentálne raňajky jednotvárne a nie príliš bohaté.
Raňajky formou švédskych (bufetových) stolov je samooblužný systém, kde výber a rozmanitosť ponuky závisí od kategórie a ceny ubytovacieho zariadenia v danej krajine
All inclusive zahŕňa plnú penziu formou švédskych stolov, občerstvenie a rozlievané nápoje podľa vlastného „all inclusive systému“ každého hotela. Rozsah, kvalita a časové rozvrhnutie balíka all inclusive je rozdielne a riadi sa podľa kategórie a ceny jednotlivých hotelov, a o presných detailoch jeho čerpania sa dozviete po príchode do hotela.
U každého zájazdu je uvedený počet nocí, ktorým zodpovedá i nárok na stravovanie, pričom niektorá strava môže byť v opodstatnených prípadoch (neskorý prílet, resp. skorý odlet) nahradená balíčkom na cestu alebo neskoršou jednoduchšou večerou. Stravovanie začína a končí spoločne s ubytovacími službami, stravu teda môžete obdržať najskôr v čase „check – in“ a posledné jedlo môžete čerpať najneskôr v čase „check – out“. Vo väčšine pobytových miest sa voda z potrubí používa iba ako úžitková, preto doporučujeme pitnú vodu nakupovať.

DĹŽKA POBYTOV
U všetkých pobytov je prvý a posledný deň určený k preprave a činnosti s tým spojené (transfer, check in, a pod.). Naše ceny sú kalkulované vždy podľa toho, koľko nocí v letovisku strávite a počet nocí je uvedený v cenníku pri jednotlivých pobytoch. Nie je možné zorganizovať leteckú ani kyvadlovú autobusovú prepravu tak, aby celý prvý a posledný deň bol využitý na rekreáciu. Za časové posuny začiatku a konca čerpania služieb ako aj za služby nečerpané z titulu meškania dopravy nemôže CK poskytnúť finančnú ani žiadnu inú náhradu.

LETECKÁ DOPRAVA
Všetky lety na pobytové zájazdy zabezpečujeme renomovanými leteckými spoločnosťami a ich chartrovými letmi priamo z Košíc na pobytové miesta.
Na základe predpisov a dohôd platných v medzinárodnej leteckej doprave nemôže Ferrotour ručiť za prípadné meškania letu a upozorňuje na možnosť jeho vzniku z technických a prevádzkových dôvodov, z dôvodu nepriaznivého počasia alebo preplnenia vzdušných koridorov. Pri plánovaní Vašej dovolenky, prípojov a iných termínov naväzujúcich na termín príletu je nutné brať tieto okolnosti v úvahu. Za stratu, poškodenie alebo oneskorené doručenie batožiny zodpovedá plne letecká spoločnosť. Ak dôjde k tejto skutočnosti, musí byť táto nahlásená ihneď po zistení na príslušnom letisku a musí byť spísaný protokol „P.I.R.“, ktorý je nutný pre ďalšie jednanie s leteckou spoločnosťou, resp. poisťovňou. Náklady spojené s vybavovaním reklamácie si hradí klient sám. Uvedené nepríjemnosti si môžete čiastočne kompenzovať aj uzatvorením komplexného cestovného poistenia, ktoré ponúka naša CK.

REKLAMÁCIE
Reklamácie sa uplatňujú u delegáta, event. Povereného zástupcu cestovnej kancelárie alebo priamo na recepcii hotela ihneď po zistení závady tak, aby pokiaľ je možné, boli tieto ihneď odstránené. V prípade, ak zistíte závady, ktoré je nutné reklamovať, prečítajte si pozorne „Reklamačný poriadok cestovnej kancelárie Ferrotour“ a riaďte sa ním.
Predmetom reklamácie však nemôžu byť služby, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb. Výška náhrady škody ako i všetky ostatné nároky, súvisiace s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou poskytovaných služieb (strata, poškodenie, neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a pod.) sa riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu a nároky objednávateľa v súvislosti s leteckou dopravou voči CK sú vylúčené.

ZĽAVY
Zľava je vždy poskytnutá v okamihu záväznej rezervácie, t.j. v okamžiku zaplatenia zálohy z celkovej ceny zájazdu. Zľava je odpočítaná pri doplatku zájazdu.
Pri zájazdoch predaných so zľavou last minute sa jedná o posledné voľné miesta v ubytovacom zariadení, resp. dopravnom prostriedku. To znamená, že je veľmi obmedzený výber izieb (výhľad na more, rodinné izby, atď.) i výber sedadiel v dopravnom prostriedku už nebýva možný. Rezervácie a nahlasovanie klientov prebieha priebežne, preto je automatické i spravodlivé, ak klienti, ktorí si zakúpili zájazd v predstihu dostanú prednostné izby, resp. sedadlá v autobuse (miesta v lietadle prideľujú pracovníci letiska bez ohľadu na termín zakúpenia zájazdu).

INÉ
Úplný kľud a pokoj vo vyhľadávaných turistických strediskách nenájdete. K dovolenke patrí aj večerná zábava a diskotéky, ktoré spôsobujú hluk. Obdobie pred a po hlavnej sezóne prináša popri výhodných cenách aj skutočnosť, že nie všetky zariadenia (bary, obchody, reštaurácie) sú v prevádzke. Dynamicky sa rozvíjajúci cestovný ruch so sebou prináša aj stavebnú činnosť, ktorú CK nevie ovplyvniť hoci sa snažíme vyberať zariadenia, ktoré stavebný ruch neovplyvní, nie je možné vždy predvídať vývin situácie do budúcna. K exotike južných krajín patrí aj hmyz. Napriek intenzívnemu úsiliu hotelierov sa nie vždy podarí tento eliminovať.
Klimatické podmienky a morské prúdy môžu ovplyvniť vzhľad pláží a turistických zón. Za poriadok na pláži sa starajú iba tie ubytovacie zariadenia, ktorým patria (zväčša vyššej kategórie). Slnečníky a ležadlá sú zväčša za poplatok, pokiaľ nie je uvedené inak, napr. u hotelov v Egypte, resp. u niektorých hotelov sú zahrnuté v balíku all inclusive.