O násFERROTOUR - Vaša najlepšia dovolenka z Košíc

Vitajte na internetovej stránke cestovnej kancelárie FERROTOUR a.s., milí priatelia !

Úvodom nám dovoľte poďakovať sa za Vašu priazeň a podporu v doterajšej existencii našej firmy.

Za  30 rokov svojej existencie si cestovná kancelária Ferrotour vybudovala meno spoľahlivej cestovnej kancelárie so stálou, resp. naďalej sa rozširujúcou databázou klientov, ktorej produkty sa prispôsobujú možnostiam klientely prevažne východoslovenského regiónu s veľkým dôrazom na správny pomer cena/ kvalita.

V súčasnosti sú hlavnými produktmi cestovnej kancelárie najmä :
-    Letecké pobytové zájazdy v zahraničí prevažne s odletom z Košíc do najžiadanejších destinácií prevažne v Stredomorí, na pobreží Čierneho a Jadranského mora. Sú to najmä destinácie :  Grécko a grécke ostrovy,  Taliansko, Chorvátsko, Bulharsko, Turecko, Cyprus a iné
-    Letecké poznávacie zájazdy prevažne s odletom z Košíc, resp. z najbližšieho letiska / Budapešť (spolu s príp. transferom na letisko). Výhodou je zvyčajne miestny sprievodca znalý lokálnych pomerov a taktiež menšie skupinky, kde klienti oceňujú väčšiu flexibility pri logistike a najmä lepší kontakt so sprievodcom. Medzi najobĺúbenejšie poznávacie zájazdy patria : Petrohrad, Petrohrad a Moskva, Sicília a Kalábria, Lisabon a okolie, Amsterdam, Kréta a Santorini, Island, Istanbul, Vietnam iné.
-    Na mieru šité zájazdy pre kolektívy a školy s rôznym tématickým zameraním spojené s odborným programom
-    Exotické pobyty v spolupráci s renomovanými cestovnými kancelárii na Slovensku a vo svete
-    Pobyty pre individuálnych klientov podľa konkrétnych požiadaviek pracujeme v úlohe tzv. „travel advisor“ = poradca na základe našich dlhoročných skúseností a profesionálnych kontaktov na celom svete
-    Široká online ponuka privátneho ubytovania v Chorvátsku prostredníctvom internetového vyhľadávača www.chorvátskoautom.sk
-    Biznis servis pre zahraničné pracovné cesty zamestnancov firiem v regióne
-    Letenky do celého sveta
-    Vstupenky cez Ticketportál

Niečo z histórie :
Cestovná kancelária Ferrotour bola založená v roku 1991 svojim zakladateľom – materskou firmou VSŽ Košice ako spoločnosť s ručením obmedzeným.
Jej hlavným cieľom bolo poskytovať komplexné služby pre zamestnancov podniku VSŽ. Bola pokračovaním v minulosti existujúcich útvarov „Sociálno-ekonomický závod SEZ“ a Oddelenie služobných ciest, ktoré zabezpečovali servis pre všetky vnútropodnikové aktivity, pracovné cesty, rekreácie, sociálny program a výmenné pobyty zamestnancov, ako aj ich rodinných príslušníkov.

V roku 1992 sa spoločnosť pretransformovala na akciovú spoločnosť, kde majoritným vlastníkom boli naďalej VSŽ. Po prevzatí VSŽ americkou spoločnosťou U. S. Steel si táto ponechala v svojom portfóliu iba oceliarenský „core business“ a ostatné spoločnosti boli rozpredané, alebo zlikvidované. Ferrotour a.s. bola prvou spoločnosťou, ktorá bola ako prosperujúca firma odkúpená – najprv to bolo skupinou Marada Holding a.s., neskôr spoločnosť odkúpil manažment firmy.
V súčasnosti sú hlavné akcionárky firmy výkonnými manažérkami a cestovná kancelária tak bez prerušenia svojej činnosti úspešne pôsobí na trhu slovenských cestovných kancelárií od svojho počiatku a založenia.
Produktové portfólio cestovnej kancelárie sa počas jej existencie vyvíjalo podľa vývinu situácie súvisiacej s vlastníckymi vzťahmi, podľa potrieb trhu, konkurencie a v poslednej dobe najmä pod vplyvom online nástrojov a internetu.

Ak nám prejavíte Vašu dôveru pri výbere dovolenky, bude našou zodpovednosťou urobiť všetko pre Vašu spokojnosť.