Poistenie insolventnosti

FERROTOUR a.s. je v zmysle zákona č. 170/2018 poistená proti úpadku v UNION poisťovni a.s.