O násFERROTOUR - Vaša najlepšia dovolenka z Košíc
Cestovná kancelária FERROTOUR a.s.

bola založená v roku 1990 svojim zakladateľom – materskou firmou VSŽ Košice ako spoločnosť s ručením obmedzeným.

Jej hlavným cieľom bolo poskytovať komplexné služby pre zamestnancov podniku VSŽ. Bola pokračovaním v minulosti existujúcich útvarov „Sociálno-ekonomický závod SEZ“ a Oddelenie služobných ciest, ktoré zabezpečovali servis pre všetky vnútropodnikové aktivity, pracovné cesty, rekreácie, sociálny program a výmenné pobyty zamestnancov, ako aj ich rodinných príslušníkov.

Už od začiatku svojej samostatnej existencie sa podnikateľské portfólio spoločnosti vyvíjalo v týchto hlavných líniách:

 • Zahraničné pracovné cesty (teraz Business service)
 • Zahraničné dovolenky – pasívny cestovný ruch
 • Sociálny program a domáci cestovný ruch
 • Doprava vlastnými autobusmi a mikrobusmi

V roku 1992 sa spoločnosť pretransformovala na akciovú spoločnosť, kde majoritným vlastníkom boli naďalej VSŽ.

Po prevzatí VSŽ americkou spoločnosťou U. S. Steel si táto ponechala v svojom portfóliu iba oceliarenský „core business“ a ostatné spoločnosti boli rozpredané, alebo zlikvidované. Ferrotour a.s. bola prvou spoločnosťou, ktorá bola odkúpená – najprv to bolo skupinou Marada Holding a.s., neskôr spoločnosť odkúpil manažment firmy.

V súčasnosti sú hlavné akcionárky firmy výkonnými manažérkami a cestovná kancelária tak bez prerušenia svojej činnosti úspešne pôsobí na trhu slovenských cestovných kancelárií od svojho počiatku a založenia v roku 1990.

Produktové portfólio cestovnej kancelárie sa počas jej existencie vyvíjalo podľa vývinu situácie súvisiacej s vlastníckymi vzťahmi, podľa potrieb trhu, konkurencie a v poslednej dobe najmä pod vplyvom online nástrojov a internetu.

V súčasnosti sú hlavnými produktmi cestovnej kancelári najmä:

 • Pasívny cestovný ruch (dovolenky v zahraničí), kde Ferrotour patrí k popredným touroperátorom najmä pre destinácie Chorvátsko, Bulharsko, Turecko, Grécko a i.
 • Incentívny a skupinový turizmus pre ucelené kolektívy a skupiny, kde sa podľa požiadaviek zákazníka pripravuje program „šitý na mieru“ s tématickým zameraním
 • Domáci cestovný ruch pre individuálov, ale i pre firmy, najmä v oblasti sociálneho programu
 • Letenky do celého sveta (Ferrotour je člen Medzinárodnej asociácie leteckej prepravy IATA)
 • Business service (viď kapitola nižšie)
 • Predaj vstupeniek cez Ticketportal

Za takmer štvrťstoročie svojej existencie si Ferrotour vybudoval meno spoľahlivej cestovnej kancelárie so stálou, a naďalej sa rozširujúcou databázou klientov, ktorej produkty sa prispôsobujú možnostiam klientely prevažne východoslovenského regiónu s veľkým dôrazom na správny pomer cena/ kvalita.

Medzi našich zákazníkov patria individuálni klienti, ale i domáce a zahraničné firmy, záujmové skupiny, dobrovoľné organizácie a kluby, športové kolektívy.

Ak nám prejavíte Vašu dôveru pri výbere dovolenky, bude našou zodpovednosťou urobiť všetko pre Vašu spokojnosť.


Rozširovanie a skvalitňovanie našich služieb

pre pohodlnejši a efektívnejší život Vašich firiemFERROTOUR BUSINESS SERVICE

komplexný servis pri zabezpečení zahraničných pracovných ciest
Kto sme:
 • Ferrotour a.s. poskytuje svoje služby pre business service od r. 1990, ako cestovná kancelária existuje od roku 1992
 • rezervačný systém Amadeus vlastníme od roku 1994
 • členom IATA (medzinárodná asociácia leteckej prepravy) sme od roku 1997
 • stúpajúci obrat v predaji leteniek nás radí medzi najúspešnejších predajcov leteniek na Slovensku
 • medzi našich klientov patria firmy, podnikatelia, živnostníci a individuálni klienti.
Ako to robíme:
 • využívame automatizované nástroje, dlhoročné know-how, širokú databázu a zvýhodnené veľkoodberateľské ceny
 • radíme sa s Vami, doporučujeme a zabezpečujeme Vaše pracovné cesty tak, aby znamenali úsporu nákladov a času manažérov i celej firmy
 • využívame individuálny, konzultatívny prístup s ohľadom na Vaše požiadavky
 • náklady na pracovnú cestu fakturujeme v zmysle zákonov SR tak, aby mohli byť zaúčtované do oprávnených nákladov firmy.
Čo pre Váš môžeme urobiť:
 • okamžitá rezervácia a vystavenie letenky na jednotlivé letecké spoločnosti
 • doručenie letenky e-mailom
 • možnosť vyzdvihnutia letenky v zahraničí (pre cesty začínajúce v zahraničí)
 • špeciálne ceny leteniek do Vašich najfrekventovanejších destinácií
 • 24-hodinová asistenčná služba
 • zabezpečenie chartrového letu pre ucelené skupiny do zvolenej destinácie
 • komplexné cestovné poistenie
 • rezervácia hotelov na celom svete
 • rezervácie áut „rent a car“
 • zabezpečenie iného druhu dopravy
 • doprava na letiská – Bratislava, Budapešť, Viedeň, Krakow
 • vybavovanie víz (pokiaľ dovoľujú predpisy)
 • zabezpečenie valutového vybavenia na cestu v zmysle zákona o cestovných náhradách
 • zabezpečenie účasti na kongresoch a servis pri konferenčných výstavách
 • fakturácia nákladov.
Poradenstvo a konzultácie:
 • o možnostiach a využívaní programov Freqment Flyer (Qualiflyer, Miles&More)
 • o vízových predpisoch a obmedzeniach
 • o presnom a optimálnom zúčtovaní nákladov súvisiacich so zahraničnými cestami v zmysle zákona o cestovných náhradách.
Pridajte sa k nám:
 1. Dajte nám vedieť, čo potrebujete, a čo od nášho servisu očakávate
 2. Skontaktujeme sa s Vami a prekonzultujeme Vaše ciele a očakávania, naše možnosti a návrhy
 3. Pripravíme pre Vaše potreby prispôsobený návrh spolupráce – spôsob poskytovania komplexu služieb pre Vašu firmu s ohľadom na Vaše požiadavky a stratégiu Vašej firmy
Prehodnoďte svoje cestovné výdavky efektívne využite čas a náklady Vašich asistentiek pri zabezpečovaní služobných ciest.
Zverte sa do rúk profesionálom a skúste to s nami.

KONTAKTY:
tel.: 055 / 729 1234
  0903 748 077
fax: 055 / 729 1235
e-mail: ferrotour@ferrotour.sk
  letenky2@ferrotour.sk

Platby platobnou kartou, prevodom na náš účet alebo v hotovosti.